5 Nisan 2010 Pazartesi

Mime Multipart içindeki dosyaların ayrıştırılması Java kod örneği


MimeBodyPart mbp = new MimeBodyPart(new FileInputStream("mime.txt"));
MimeMultipart mmp = (MimeMultipart) mbp.getContent();
for (int i = 0; i < mmp.getCount(); i++) {
BodyPart parca = mmp.getBodyPart(i);
System.out.println(i + " " + parca.getFileName() + " / " + parca.getContentType() + " / " + parca.getContent().getClass());
// Dosyaların yazılacağı klasör..
File klasor = new File("cikti");
klasor.mkdirs();
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File(klasor, parca.getFileName()));
if (parca.getContent() instanceof String) {
fos.write(((String)parca.getContent()).getBytes());
} else {
InputStream is = (InputStream) parca.getContent();
byte[] buf = new byte[1024];
int len;
while ((len = is.read(buf)) != -1) {
fos.write(buf, 0, len);
}
is.close();
}
fos.close();
}

1 yorum: